Друк

Кредитні рейтинги АТ "ЄВРОГАЗБАНК" і облігацій серії В підтверджено на рівні uaВВВ+

10.04.2013

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитних рейтингів АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та іменних відсоткових незабезпечених облігацій серії В на рівні uaВВВ+ з прогнозом "стабільний".

Підтверджені кредитні рейтинги відображають: значний обсяг неробочих активів; збереження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує чутливість Банку до кредитних ризиків; добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; низьку диверсифікацію портфеля цінних паперів, що наражає Банк на ринковий ризик; збалансованість активів та пасивів за строками до погашення; прийнятні показники ефективності діяльності.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: подальше зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами; зменшення залежності від фінансового стану основних позичальників; підвищення диверсифікації портфеля цінних паперів. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення капіталізації та платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів; подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "ЄВРОГАЗБАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2012 рр., планові показники діяльності на 2013 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua