Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ ‘‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘ підвищений до рівня 5

02.10.2013
IBI-Rating повідомляє про підвищення індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘ з рівня 4+ до рівня 5 (відмінна надійність).

Підвищення рівня індивідуального рейтингу надійності вкладів обумовлене зміцненням ринкових позицій Банку, а також покращенням більшості фінансових показників діяльності ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘. Крім того, потрібно відмітити збереження позитивної репутації Банку та наявність підтримки з боку власників, про що свідчить, у тому числі, збільшення статутного капіталу Банку. Протягом аналізованого періоду IBI-Rating не виявлено суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги, а також стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на високому рівні та дозволяють Банку виконувати поточні зобов’язання в повному обсязі. Проте подальший розвиток Банку та нарощення кредитно-інвестиційного портфеля може обмежитись недостатнім обсягом капіталізації. Станом на 12.09.2013 р. акціонерами Банку статутний капітал був збільшений на 79,1 млн. грн., та до кінця поточного року планується збільшення ще на 80 млн. грн. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується існуючою залежністю Банку від фінансового стану окремих позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Слід зазначити, що депозитний портфель за основними вкладниками залишається диверсифікованим. Однак якість структури зобов’язань знижується через суттєву концентрацію ресурсної бази за основними кредиторами, яка обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує ризик ліквідності. За результатами роботи у І півріччі 2013 року показники ефективності діяльності Банку, хоча і мали тенденцію до зростання, залишаються невисокими. Діяльність Банку прибуткова.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, покращення якості кредитного портфеля та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, підвищення показників ефективності діяльності та успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; подальше зниження капіталізації Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ’‘МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК’‘, в тому числі: фінансова звітність за 2010?2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua