Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" підтверджений на рівні 4+

11.09.2012

IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" на рівні 4+.

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів відображає: достатню ліквідність; наявність підтримки з боку власників та очікуване збільшення субординованого боргу, незважаючи на те, що субординований борг вже було збільшено на 40 млн. грн., що призвело до деякого покращення фактичних значень нормативів адекватності капіталу; деяке покращення якості активів завдяки списанню та продажу простроченої заборгованості. Однак залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників залишається значною, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку, а також зберігається залежність Банку від основних кредиторів, що обмежує його фінансову гнучкість та підвищує ризик ліквідності. Банк демонструє прибуткову діяльність, проте рентабельність активів залишається на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності вкладів мажуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників; підвищення ефективності діяльності; реалізація основних стратегій розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності вкладів мажуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; подальше зниження капіталізації Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2010-2011 рр. та за І півріччя 2012 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2012 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua