Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ ‘‘Банк Руский Стандарт’‘ підвищений до рівня 5+

27.09.2013
IBI-Rating повідомляє про підвищення індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ ‘‘Банк Руский Стандарт’‘ з рівня 5 до рівня 5+ (відмінна надійність).

Підвищення індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ ‘‘Банк Руский Стандарт’‘ обумовлене покращенням більшості показників ефективності діяльності Банку, а також збільшенням у І півріччі поточного року статутного капіталу на 100 млн. грн., що говорить про наявність підтримки з боку акціонера. Банк виконує вимоги щоденного та щомісячного резервування коштів та стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Обсяг та питома вага високоліквідних активів перебувають на високому рівні та дозволяють Банку виконувати поточні зобов’язання в повному обсязі. Показники капіталізації Банку протягом аналізованого періоду покращились внаслідок зарахування коштів на збільшення статутного капіталу. Кредитний портфель залишається добре диверсифікованим за позичальниками. Упродовж січня-червня 2013 року відбулось незначне зростання простроченої заборгованості, що обумовлено роботою Банку у більш ризикованому сегменті (споживче кредитування) в умовах погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни. За результатами роботи у І півріччі 2013 року діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності Банку мали тенденцію до зростання та наразі перебувають на високому рівні.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; погіршення якості активів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ ‘‘Банк Руский Стандарт’‘, в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр. та за І півріччя 2013 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2013 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua