Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" підтверджено на рівні 4

14.03.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні 4 (висока надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" відображає високі показники капіталізації Банку. Якість власного капіталу залишається доброю, оскільки він сформований переважно статутним капіталом. Репутація фінансової установи знаходиться на стадії формування, що обумовлено нетривалим періодом її діяльності. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" дотримується регулятивних вимог, виконує свої зобов’язання, стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Наразі питома вага високоліквідних активів Банку перебуває на низькому рівні. Кредитний ризик підвищується внаслідок незначної кількості позичальників, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів. Також підвищується уразливість Банку до ринкових ризиків через значний обсяг портфеля цінних паперів та невелику кількість емітентів. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів, втім незначна кількість клієнтів зумовлює її залежність від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників, обмежуючи його фінансову гнучкість та підвищуючи уразливість до ризику ліквідності. Загалом у 2013 році діяльність ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" була прибутковою. Втім збільшення загальних адміністративних витрат та відрахування в резерви призвели до збиткової діяльності у ІІ півріччі минулого року та спричинили зменшення обсягу раніше отриманого прибутку. Відповідно показники ефективності діяльності Банку протягом ІІ півріччя 2013 року мали тенденцію до зниження, втім залишились на прийнятному рівні.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за жовтень-грудень 2012 року та за 2013 рік, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua