Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" підтверджений на рівні 4+

27.11.2012

IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" на рівні 4+ (висока надійність).

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів – це оцінка Рейтингового агентства можливостей банку вчасно й у повному обсязі виконати взяті на себе зобов’язання перед вкладниками протягом найближчого року. Фінансова установа з рейтингом 4+ є надійною, вчасно розраховується за своїми зобов’язаннями. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу невисока хоча і існує певна залежність від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів відображає наступні фактори: відсутність суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку, що підтверджує його хорошу репутацію; підтримку з боку власників; достатню ліквідність Банку; добру якість активів; значну залежність портфеля цінних паперів від основних емітентів, що підвищує уразливість Банку до ринкових ризиків. Крім того спостерігається підвищена уразливість Банку до кредитного ризику внаслідок збереження залежності від фінансового стану окремих позичальників. Якість ресурсної бази Банку знижується через низьку диверсифікацію ресурсної бази за основними кредиторами. Банк є прибутковим і демонструє високі показники ефективності діяльності.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами, зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, підвищення диверсифікації портфеля цінних паперів, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення капіталізації та платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків та зниження якості активів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку і в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2011 рр. та за 3-и квартали 2012 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua