Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ "ЄВРОГАЗБАНК" підтверджений на рівні 5

10.09.2012

IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ "ЄВРОГАЗБАНК" на рівні 5 (відмінна надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів відображає: прийнятний рівень ліквідності, щоб нівелювати поточні ризики; наявність підтримки з боку власників; покращення капіталізації Банку протягом аналізованого періоду за рахунок збільшення статутного капіталу; відсутність претензій з боку клієнтів до роботи Банку; чутливість Банку до кредитного ризику через залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників та невисоку диверсифікацію портфеля цінних паперів за основними емітентами, що може чинити деякий тиск на ліквідність та капіталізацію Банку; добру якість активів; суттєву концентрацію ресурсної бази за основними кредиторами, що зумовлено значним обсягом міжбанківських операцій; прибуткову діяльність Банку. Потрібно додатково відмітити, що протягом аналізованого періоду показники ефективності діяльності Банку суттєво зросли внаслідок збільшення чистого операційного доходу.

На думку IBI-Rating, позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення диверсифікації портфеля цінних паперів. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення капіталізації та платоспроможності (ліквідності) Банку зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "ЄВРОГАЗБАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2011 рр. та за І півріччя 2012 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2012 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua