Друк

IBI-Rating визначило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «БАНК БОГУСЛАВ» на рівні 4 (висока надійність)

13.10.2016
IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу надійності банківських вкладів АТ «БАНК БОГУСЛАВ» на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Визначений рівень рейтингу АТ «БАНК БОГУСЛАВ» обумовлено високими показниками капіталізації та доброю якістю капіталу. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на прийнятному рівні. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших позичальників може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищувати його уразливість до окремих фінансових ризиків.

Частка активів (кредити, цінні папери), чутливих до кредитного та процентного ризиків загалом є помірною. При цьому, лише близько 16% портфеля сформовано валютними кредитами, наданими позичальникам, які не мають джерел надходження валютної виручки. В той же час, у структурі клієнтського кредитного портфеля Банку існує незначна частка прострочених кредитів, однак його концентрація за окремими позичальниками є значною, що й посилює чутливість Банку до окремих фінансових ризиків, зокрема кредитного. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників

Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів, зокрема фізичних осіб. В свою чергу, клієнтський депозитний портфель за основними вкладниками є низько концентрованим.

Упродовж 2013-2015 рр. діяльність Банку була прибуткова, однак у І кварталі поточного року Банк отримав збиток, який упродовж квітня-червня 2016 року поступово зменшувався. Відповідно, показники ефективності діяльності у І півріччі поточного року перебували на низькому рівні. IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливо у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК БОГУСЛАВ», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та І півріччя 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua