Друк

IBI-Rating визначило рейтинг інвестиційної привабливості Житомира на рівні invВВВ+

08.09.2015
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста Житомира на рівні invВВВ+ (достатня інвестиційна привабливість).

Визначений рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Житомира обумовлений його значенням як регіонального центру. Вдале географічне положення, природно-кліматичні умови, відсутність суттєвих екологічних проблем та лояльне екологічне законодавство, які надають додаткові можливості для інвесторів, обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, зокрема зношеністю інженерної та транспортних мереж, об‘єктів житлово-комунального господарства тощо. На сьогодні проводиться модернізація та реконструкція частини таких об‘єктів у т.ч. за участю міжнародних фінансових організацій.

Дії з підвищення рівня управлінської культури в місті та в частині покращення інвестиційного клімату, наряду з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють певний потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки. Однак ці можливості стримуються відсутністю суттєвих важелів для надання пільг інвесторам та відсутністю стратегії побудови відношень між владою та інвесторами, а також можливістю зміни в органах місцевої влади після виборів та нестабільною політичною ситуацією в країні.

Незважаючи на те, що Житомиру притаманні нижчі за середні по країні показники економічного розвитку, у місті спостерігається значний потенціал для зростання в ряді секторів економіки. Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, наявність всієї ключової транспортної інфраструктури. Показники доходів населення знаходяться на рівні нижчому за середній рівень доходів по країні. Спостерігається скорочення наявного населення, що відбувається за рахунок трудової міграції.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників розвитку міста, скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Житомира, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність за 2012-2014 рр., програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua