Друк

IBI-Rating визначило рейтинг інвестиційної привабливості міста Кам‘янець-Подільський на рівні invВВВ

15.09.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста Кам‘янець-Подільський на рівні invВВВ (достатня інвестиційна привабливість).

Визначений рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Кам‘янець-Подільський обумовлений його значенням як регіонального та одного з найбільш популярного туристичного центру країни. Вдале географічне положення, природно-кліматичні умови, рекреаційно-туристичний та промисловий потенціал, які надають додаткові можливості для інвесторів, обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, зокрема зношеністю інженерної та транспортних мереж, об‘єктів житлово-комунального господарства тощо. На сьогодні проводиться модернізація та реконструкція частини таких об‘єктів у т. ч. за участю міжнародних фінансових організацій.

Дії з підвищення рівня управлінської культури в місті та в частині покращення інвестиційного клімату, наряду з координацією дій місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, а також її всебічна підтримка здійсненню інвестиційної діяльності, створюють певний потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки. Однак ці можливості стримуються відсутністю суттєвих важелів для надання пільг інвесторам.

Статус другого за значенням міста Хмельницької області обумовлює високі значення показників соціально-економічного розвитку Кам‘янець-Подільського у розрахунку на душу населення в рамках регіону. Порівняно із середніми показниками по Україні вони здебільшого є нижчими, хоча за результатами минулого року темпи зростання більшості з них випереджали середньоукраїнські (реалізація промислової продукції, освоєння капітальних інвестицій, роздрібний товарообіг).

Активність іноземних інвесторів в місті є невисокою та супроводжується зменшенням обсягу прямих іноземних інвестицій. Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також об’єктами, які відносяться до історико-культурної спадщини.

Показники доходів населення знаходяться на рівні нижчому за середній рівень доходів по країні. Спостерігається зменшення наявного населення, що відбувається за рахунок трудової міграції, має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, погіршення показників розвитку міста та інвестиційного клімату, скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Кам‘янець-Подільський, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, стратегія розвитку міста, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua