Друк

IBI-Rating визначило кредитний рейтинг облігацій ТОВ «Розтоцьке» серії А на рівні uaBBB-

29.12.2015
IBI-Rating повідомляє про визначення довгострокового кредитного рейтингу іменних відсоткових забезпечених облігацій ТОВ «Розтоцьке» серії А (обсяг випуску 430 млн. грн. з погашенням у серпні 2019 року) на рівні uaBBB-, прогноз «стабільний».

Діяльність ТОВ «Розтоцьке», як і решти вітчизняних сільськогосподарських підприємств, має високу чутливість до впливу факторів, таких як природно-кліматичні умови, державне регулювання галузі, ціни на нафтопродукти та хімічні добрива. Площа оброблюваних ТОВ «Розтоцьке» сільськогосподарських угідь у Зборівському та Кременецькому районах Тернопільської області становить 10,58 тис. га. Протягом останніх років основними видами сільськогосподарських культур, на вирощуванні яких спеціалізувався Емітент, були кукурудза, пшениця та соя. Також слід відмітити сезонність діяльності Емітента, що зумовлює коливання оборотного капіталу.

Діяльність ТОВ «Розтоцьке» протягом аналізованого періоду була прибутковою. Чистий прибуток за 9 міс. 2015 року склав 102 147 тис. грн., проти 54 125 тис. грн. за аналогічний період попереднього року.

Усі боргові зобов’язання ТОВ «Розтоцьке» номіновано у гривнях, що знижує чутливість Емітента до валютних ризиків в умовах девальвації гривні. Переважна більшість боргових зобов’язань обліковується у складі довгострокових зобов’язань. При цьому варто зазначити, що умови випуску передбачають можливість пред’явлення облігацій до дострокового викупу. Рівень боргового навантаження знаходиться на прийнятному рівні. Також IBI Rating відмічає інформаційну відкритість та прозорість ТОВ «Розтоцьке».

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які б могли вплинути на підвищення рівня кредитного рейтингу. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі невиконання боргових зобов’язань, зниження фінансових результатів та показників ефективності діяльності, суттєвого зростання рівня боргового навантаження.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «Розтоцьке», в тому числі: фінансова звітність за 2012-2014 рр. та 9 міс. 2015 року, довідкова інформація про діяльність ТОВ «Розтоцьке», інформація про випуск облігацій серії A, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів корпоративної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua