Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+

14.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» обумовлений збереженням прийнятного рівня показників капіталізації фінансової установи, але лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Хоча обсяг високоліквідних активів й збільшився, він все ще не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання. Варто зазначити, що спостерігається невідповідність активів та пасивів за строками до погашення належним чином, що підвищує уразливість до ризику ліквідності. Упродовж аналізованих 6 місяців зберігається залежність Банку від фінансового стану його основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також відбулось зростання питомої ваги негативно-класифікованих кредитів внаслідок погіршення обслуговування позичальниками своїх зобов’язань. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів. Втім наявність концентрації як ресурсної бази за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Крім цього в ситуації, що склалася в країні, значний обсяг коштів фізичних осіб несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності внаслідок підвищення недовіри з боку населення до банківської системи.

Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. У 2015 році Банком порушується норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента через знецінення гривні. За результатами роботи у 2014 році та І кварталі 2015 року діяльність Банку не була прибутковою. В той же час спостерігається зменшення чистого операційного доходу, у тому числі внаслідок знецінення гривні, що призвело до зниження показників ефективності діяльності Банку, які залишаються на невисокому рівні. Втім фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на прийнятному рівні і на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011 2014 рр. та 1-й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua