Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5

09.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» обумовлений достатнім рівнем капіталізації фінансової установи, однак капітал забезпечує часткове покриття кредитного портфеля фінансової установи і на 35,6% складається зі статутного капіталу. Разом з тим, на думку IBI-Rating, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить наявність значного обсягу коштів власника у структурі зобов’язань Банку. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні, однак обсяг високоліквідних активів покриває поточні зобов’язання на 70%, однак активи та пасиви фінансової установи збалансовані за строками до погашення належним чином.

Упродовж аналізованих 6 місяців зберігається значна залежність Банку від фінансового стану його основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Зважаючи на те, що основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів та наявна концентрація як ресурсної бази за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищують уразливість Банку до ризику ліквідності. Втім, за результатами роботи у 2014 році та І кварталу 2015 року діяльність Банку була прибутковою, а показники ефективності діяльності ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» перебувають на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2014 рр. та 1 й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua