Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ЮСБ БАНК» на рівні 4

23.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ЮСБ БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ «ЮСБ БАНК» обумовлений прийнятними показниками капіталізації фінансової установи, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. В той же час, обсяг високоліквідних активів майже повністю покриває поточні зобов’язання, а активи та пасиви добре збалансовані за строками до погашення. Залежності Банку від МБКіД немає. Варто зазначити, що фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні, однак наявність залежності Банку як від основних позичальників, так і від основних кредиторів, може чинити тиск на ліквідність Банку.

На думку Рейтингового агентства «IBI-Rating» Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Однак уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок значної залежності від основних позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Слід відмітити, що якість активів покращилась, що є наслідком зменшення як обсягу, так і питомої ваги негативно-класифікованих кредитів. Вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. До того ж основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, а збереження концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежує фінансову гнучкість Банку та може чинити тиск на ліквідність Банку. Окрім цього, в нинішній ситуації, що склалася в країні, значний обсяг коштів фізичних осіб також несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності внаслідок підвищення недовіри з боку населення до банківської системи.

Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. За результатами І кварталу 2015 року діяльність Банку не була прибутковою.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ЮСБ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2014 рр. та 1 й квартали 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua