Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на рівні 4 (висока надійність)

15.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений високим рівнем капіталізації Банку, але власний капітал фінансової установи лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики. ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності знаходяться на достатньому рівні, хоча обсяг високоліквідних активів не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання. Упродовж аналізованих 6 місяців зберігається значна залежність Банку від фінансового стану його основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. В той же час уразливість Банку до ризику ліквідності зростає при наявності значних концентрацій як клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, так і ресурсної бази за основними кредиторами. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, тим самим обмежуючи фінансову гнучкість Банку. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку та у разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Діяльність Банку упродовж січня травня 2015 року була прибутковою, а показники ефективності діяльності залишаються прийнятними.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі: фінансова звітність за січень травень 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua