Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+

22.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлений високим рівнем капіталізації фінансової установи. Наразі ліквідність Банку перебуває на достатньому рівні та у повному обсязі покриває поточні зобов’язання, без урахування коштів акціонерів у вигляді залишків на поточних рахунках банків. Крім того, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить наявність значного обсягу коштів власника у структурі зобов’язань фінансової установи, що важливо з огляду на її уразливість до кредитного ризику через роботу у ризикованому сегменті споживчого кредитування. ПАТ «БАНК ФОРВАРД» вчасно виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Слід відмітити, що у поточному році спостерігається погіршення якості клієнтського кредитного портфеля, що пов’язано з подальшим ускладненням економічної ситуації в країні та відображається на якості активів Банку та банківської системи в цілому. Також чутливість Банку до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти власника та клієнтів, останні формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, забезпечуючи добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, хоча спостерігається зменшення чистого відсоткового доходу.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на рейтинг можуть вплинути перш за все ризики країни, погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через можливе погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності, а також посилення негативної політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: фінансова звітність за січень травень 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua