Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «КБ «СОЮЗ» на рівні 4

15.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «КБ «СОЮЗ» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, вчасно розраховується за зобов'язаннями в рамках вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов'язані з форс-мажорними обставинами.

Капіталізація АТ «КБ «СОЮЗ» перебуває на високому рівні, але рівень капіталізації лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики. Банк своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності знаходяться на достатньому рівні, а обсяг високоліквідних активів повністю покриває поточні зобов'язання. Однак уразливість Банку до ризику ліквідності зростає при наявності концентрацій як клієнтського кредитного портфеля за основними позичальникам, так і ресурсної бази за основними кредиторами. У той же час, на думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Залежність від фінансового стану основних позичальників підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами юридичних осіб, що зумовлює залежність ресурсної бази від кредиторів, тим самим обмежуючи фінансову гнучкість Банку. За аналізований період діяльність Банку залишається прибутковою.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів і зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладникам, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «КБ «СОЮЗ», в тому числі: річна фінансова звітність за період січень травень 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел , яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua