Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК СІЧ» на рівні uaВВВ

10.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК СІЧ» на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ «БАНК СІЧ» обумовлений збереженням достатніх показників капіталізації фінансової установи та збереження на достатньому рівні фактичних значень нормативів ліквідності. Разом з тим Рейтингове агентство відмічає чутливість Банку до кредитних ризиків через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також зберігається концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Крім цього спостерігається підвищення уразливості Банку до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення належним чином. Діяльність ПАТ «БАНК СІЧ» залишається прибутковою, проте відбулося зниження показників ефективності діяльності через знецінення національної валюти. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК СІЧ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2014 рр. та 1 й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua