IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на рівні uaВВВ-

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на рівні uaВВВ- зі збереженням прогнозу «негативний». Кредитний рейтинг ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» залишається у Контрольному списку.

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» обумовлений збереженням низьких показників капіталізації Банку. Разом з тим Рейтингове агентство відмічає збереження чутливості фінансової установи до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також відмічається наявність суттєвої концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Крім цього спостерігається підвищення уразливості Банку до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні. Протягом аналізованого періоду через несприятливу економічну ситуацію в країні якість активів Банку погіршилася. Активи та пасиви ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» не збалансованості за строками до погашення належним чином. Показники ефективності діяльності фінансової установи знаходяться на прийнятному рівні. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: виконання вимог регулятора, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, збільшення обсягу негативно-класифікованих активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність , а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010 2014 рр. та 1-й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua