Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» на рівні 4

08.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації Банку, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Однак з грудня 2014 року Банком порушується норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента через знецінення гривні. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні.

Упродовж аналізованих 6 місяців зберігається значна залежність Банку від фінансового стану його основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів. Втім наявність концентрації як ресурсної бази за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності.

На думку IBI-Rating, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. За результатами роботи у 2014 році діяльність Банку була прибутковою. Однак у І кварталі поточного року Банк отримав збиток, що є наслідком зменшення чистого операційного доходу через переоцінку валютної позиції. Показники ефективності діяльності ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» зберігаються на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012 2014 рр. та 1-й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua