Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг надійності банківських вкладів «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до 4+

15.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» з рівня «4» до рівня «4+» (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку зумовлено темпами росту основних показників діяльності Банку, які демонструють значну позитивну динаміку не дивлячись на нестабільну ситуацію в країні та роботу Банку у ризикованому сегменті (споживче кредитування), а також достатніми показниками капіталізації, про що свідчать достатнє фактичне значення економічного нормативу адекватності регулятивного капіталу. Капітал частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні. Але активи та зобов’язання не збалансовані належним чином за строками до погашення, а від’ємні розриви в окремих зональних періодах станом на 01.07.2015 складають понад 10%, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності у даних періодах. В той же час, реалізація кредитного та ринкового ризиків також може чинити тиск на ліквідність Банку. Слід відмітити, що у аналізованому періоді спостерігається погіршення якості активів, яке виражається у тому числі зростанням простроченої заборгованості, але їх питома вага у клієнтському кредитному портфелі залишається незначною. Разом з цим, наявна залежність Банку від фінансового стану його основних позичальників підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та подальше зниження платоспроможності позичальників.

Основними джерелами фінансування активів є клієнтські кошти та кошти власника. Наявність концентрації ресурсної бази за основними кредиторами підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Також в нинішній ситуації, що склалася в країні, значний обсяг коштів фізичних осіб несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності внаслідок підвищення недовіри з боку населення до банківської системи. Втім рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку.

За результатами І півріччя 2015 року діяльність Банку була прибутковою. А завдяки збільшенню чистого операційного доходу та зменшенню відрахувань до резервів показники ефективності діяльності Банку зросли й наразі перебувають на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, реалізація кредитного ризику через погіршення якості наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2014 рр. та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua