Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до рівня 4+ (висока надійність)

04.07.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» з рівня «4» до рівня «4+» (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа є надійною, вона своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. Національним банком України (далі – НБУ). Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів фінустанови зумовлено збереженням високих темпів росту основних показників діяльності Банку, що демонструють позитивну динаміку не дивлячись на нестабільну ситуацію в країні. Також на підвищення рівня рейтингу вплинула підтримка з боку власників ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у вигляді внесків до статутного капіталу протягом 2015 - І кварталу 2016 рр. та наявності гарантійного листа щодо намірів подальшої капіталізації.

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Нормативи ліквідності перебувають на прийнятному рівні. Обсяг високоліквідних активів є достатнім та складається переважно із залишків на поточних рахунках в інших банках. Наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його чутливість до окремих фінансових ризиків. Разом з цим, Банк має в розпорядженні значний обсяг відносно стабільних коштів, залучених від компаній, які визнаються пов’язаними згідно з нормативно-правовими актами НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності Банку; при цьому рівень кредитів, виданих таким компаніям, є мінімальним.

Також ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» може бути чутливим до валютного ризику через суттєвий обсяг валютних кредитів та відсутність валютних надходжень у позичальників. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб, завдяки чому клієнтський депозитний портфель диверсифікований за основними вкладниками.

Протягом аналізованого періоду діяльність ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» була збитковою внаслідок спрямування значного обсягу коштів на формування резервів під активні операції, через що показники ефективності діяльності залишаються низькими, однак відповідають затвердженому НБУ Плану заходів щодо усунення порушень економічних нормативів Банку, згідно з яким планується вихід на прибуткову діяльність у 2017 році.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua