Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг інвестиційної привабливості Тернополя до рівня invВВВ+

29.04.2016
IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя з рівня invВВВ до invВВВ+ (достатня інвестиційна привабливість).

Підвищення рейтингу обумовлено зростанням більшості економічних показників та стабільним соціально-демографічним становищем міста. Також, рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Тернопіль обумовлений його значенням як регіонального центру. Вдале географічне положення, природно-кліматичні умови за існуючого лояльного екологічного законодавства та відсутності суттєвих екологічних проблем створюють додаткові можливості для інвесторів.

Результати виборів в м. Тернопіль засвідчили підтримку дій місцевої влади з боку мешканців. Впровадження заходів з підвищення рівня управлінської культури в місті та із покращення інвестиційного клімату, поряд з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють значний потенціал для подальшого зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки.

Однак ці можливості обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, пов’язаними зі зношеністю більшості об‘єктів, частину з яких в перспективі планується модернізувати. Обсяги інвестування в міську економіку показує позитивну динаміку. Так, на одного мешканця Тернополя у 2015 році припадало 6,5 тис. грн. капітальних інвестицій, що на 10% більше за середній показник по країні. Проте, залишаються недостатніми надходження прямих іноземних інвестицій, про що свідчить показник співвідношення обсягів інвестування на одного мешканця, який майже в 15 разів менше за середнє значення по країні та становить 60,5 дол. США. В 2015 році продовжувались збільшуватись обсяги реалізації промислової продукції, у т. ч. малим та середнім бізнесом, а також обсяги введення в експлуатацію житла. За низького боргового навантаження на місцевий бюджет можливості міста брати участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів обмежені недостатнім розвитком фінансових інституцій та відсутністю суттєвих важелів надання пільг для інвесторів.

Разом з тим місто має позитивний досвід співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернопіль, у тому числі: річна казначейська звітність за 2015 ріку, показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста за 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua