Друк

IBI-Rating підвищило рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниці до рівня invA

21.06.2016
IBI-Rating повідомляє про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості м. Вінниця до рівня invA (висока інвестиційна привабливість).

Підвищенню рівня інвестиційної привабливості м. Вінниця сприяло розширення меж міста в 1,6 рази за рахунок територій сільських рад, які знаходились за межами населених пунктів, і це надає додаткові можливості щодо розширення існуючих та залучення нових виробництв, інвестицій, а також дії місцевої влади зі створення умов ведення бізнесу.

Також, підвищення рейтингу інвестиційної привабливості м. Вінниця обумовлене значенням міста як регіонального центру України, сприятливими географічними та природно-кліматичні умовами, а також лояльним екологічним законодавством з мінімальною кількістю обмежень, які надають місту конкурентні преваги та формують значні можливості для інвесторів.

В 2015 році порівняно із 2014 роком активність іноземних інвесторів була невисокою та супроводжувалась зменшенням обсягу прямих іноземних інвестицій. При цьому, в 1,4 рази збільшився обсяг капіталовкладень, який у розрахунку на одного мешканця залишається вищим, ніж в середньому по країні та в 1,6 рази зріс обсяг реалізації промислової продукції, що у розрахунку на одну особу є наближеними до середнього значення по Україні.

Створений інвестиційний клімат в Вінниці характеризується підтримкою з боку обласної влади, консолідацію гілок місцевої влади, впровадження програм сприяння залученню інвестицій, програм з підвищення кваліфікації місцевих спеціалістів, заходів із наповнення бюджету та прибуткову діяльність частини підприємств міста, тощо. Міська влада вживає заходи з покращення міської інфраструктури та оновлення основних фондів. Місто має певні додаткові можливості на фінансовому ринку за рахунок помірного боргового навантаження на місцевий бюджет. Разом із цим, у місцевої влади відсутні суттєві важелі для надання пільг інвесторам. Місту притаманна достатня забезпеченість закладами охорони здоров’я та освіти при типовому для держави превалюванні гуманітарних і економічних вузів над технічними.

Позитивно на рейтинг інвестиційної привабливості міста можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки та зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг інвестиційної привабливості міста можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за 2015 рік, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2015 рік, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua