Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг ПАТ «ПФБ» до рівня uaВВВ+

11.10.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «ПФБ» до рівня uaВВВ+; прогноз змінено зі «стабільний» на «у розвитку».

Підвищення кредитного рейтингу пов’язано з тим, що, незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, ПАТ «ПФБ» вдалось зберегти динаміку основних фінансових показників та добру якість активів.

Банк підтримує високі показники капіталізації, а його ліквідність є достатньою, щоб нівеліювати поточні ризики. У структурі клієнтського кредитного портфеля питома вага простроченої заборгованості залишається незначною. В той же час, зберігається концентрація клієнтського кредитного портфеля за окремими позичальниками, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. ПАТ «ПФБ» також є чутливим до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні. Уразливість до валютного ризику є помірною.

Діяльність Банку впродовж аналізованого періоду була прибутковою, а показники ефективності діяльності – високими.

Підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі можливе у разі реєстрації банківської групи та очікуваним покращенням капіталізації Банку. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів; підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків; посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПФБ», в тому числі: фінансова звітність за 2013-2015 рр. та І півріччя 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua