Друк

IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг міста Вінниці до рівня uaА-

21.06.2016
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу м. Вінниця з рівня uaBBB до рівня uaА-, зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підвищенню рівня кредитного рейтингу м. Вінниця сприяли стала динаміка збільшення надходжень до міського бюджету протягом останніх років, ефективна політика міської влади у напрямку управління місцевим боргом, розширення меж міста в 1,6 рази за рахунок територій сільських рад, які знаходились за межами населених пунктів, і це надає додаткові можливості щодо збільшення надходжень до бюджету та економічного розвитку міста.

Рівень кредитного рейтингу м. Вінниця обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем консолідованого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток м. Вінниця у 2015 році перебував під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на скорочення обсягів іноземних інвестицій, продемонструвало зростання обсягів освоєння капітальних інвестицій, реалізації промислової продукції в грошовому вираженні, експорту продукції та введення в експлуатацію житла.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків, зборів дозволили м. Вінниця збільшити порівняно із 2014 роком на 25% надходження до бюджету, в т. ч. на 53% зросли податкові надходження, в 2,5 рази - доходи від операцій з капіталом. При чому, збільшення надходжень відбулось за більшістю статей.

Показник бюджетної забезпеченості міста залишається наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Деякі показники соціально-економічного розвитку Вінниці знаходиться на рівні, нижчому за середній по країні, що додатково обмежує доходну частину бюджету міста. Містом, зважаючи на високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, здійснюються значні капіталовкладення у місцеву інфраструктуру у т. ч. за рахунок позикових коштів.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: суттєве зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за 2015 рік, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2015 рік, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua