Друк

IBI-Rating підвищило кредитні рейтинги «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та облігацій серій А, В з рівня uaВВВ- до рівня uaВВВ

15.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серій А та В емітента ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» з рівня uaВВВ- до рівня uaВВВ, прогнози рейтингів змінено зі «стабільний» на «позитивний».

Підвищення кредитних рейтингів зумовлено темпами росту основних показників діяльності Банку, які демонструють значну позитивну динаміку не дивлячись на нестабільну ситуацію в країні та роботу Банку у ризикованому сегменті (споживче кредитування), а також збереженням високих показників капіталізації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», про що свідчать достатнє фактичне значення економічного нормативу адекватності регулятивного капіталу. Зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через певну залежність клієнтського кредитного портфеля від найбільших позичальників. Також зберігається суттєва залежність ресурсної бази від основних кредиторів.

Протягом аналізованого періоду Банк здійснює прибуткову діяльність. А завдяки збільшенню чистого операційного доходу та зменшенню відрахувань до резервів показники ефективності діяльності Банку зросли й наразі перебувають на прийнятному рівні. Активи та пасиви Банку не збалансовані належним чином за строками до погашення. ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» можна характеризувати як інформаційно відкритий та прозорий.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, реалізація кредитного ризику через погіршення якості наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013 2014 рр. та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua