Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «СБЕРБАНК» на рівні 5+

27.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «СБЕРБАНК» на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «СБЕРБАНК» обумовлено тим, що банківська установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також має можливість підтримувати ліквідність за рахунок оперативного залучення коштів від материнського банку. В той же час, її активи та зобов’язання не збалансовані за строками до погашення належним чином.

Капіталізація Банку підтримується, насамперед, за рахунок додаткових внесків акціонерів (у 2016 році зареєстровано чергове збільшення статутного капіталу до 12,465 млрд. грн.). Обсяг високоліквідних активів є достатнім, а в їх структурі переважають залишки на коррахунку в НБУ та депозитні сертифікати Національного банку України. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Диверсифікація ресурсної бази Банку за джерелами ресурсів, інструментами та кредиторами (без урахування кредитів, отриманих від акціонера) є задовільною. При цьому, кошти акціонера формують понад половину платних зобов’язань Установи, а періодичне збільшення статутного фонду не лише дозволяє покривати збитки від ревізії якості доходних активів, а й позитивно позначається на показниках операційної діяльності. В той же час, значна частка зобов’язань номінована в іноземній валюті, що підвищує чутливість Банку до окремих фінансових ризиків.

Якість доходних активів обмежується значним рівнем простроченої та негативно-класифікованої заборгованості у кредитному портфелі, а також концентрацією кредитного портфеля у розрізі окремих позичальників, що посилює чутливість Установи до окремих фінансових ризиків, зокрема кредитного ризику. Збереження негативних тенденцій в економіці та нестабільна ситуація в країні також посилює чутливість банківських установ, у тому числі ПАТ «СБЕРБАНК» до окремих фінансових ризиків.

Діяльність Банку в І кварталі 2016 року була прибутковою, а збиток 2015 року пов'язаний зі значними витратами на формування резервів за активними операціями. При цьому, показники операційної прибутковості залишаються високими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «СБЕРБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua