Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ПФБ» на рівні 4 (висока надійність)

11.10.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПБФ» на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності ПАТ «ПФБ». Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Окрім того, Банк демонструє спроможність генерувати капітал за рахунок операційної діяльності. В той же час, зберігається концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та ризик подальшого знецінення забезпечення за умови збереження негативних тенденцій в економіці країни. Разом з тим, Рейтингове агентство відмічає низький рівень проблемних активів. Якість залучених ресурсів залишається прийнятною, а їх основу складають кошти клієнтів. В той же час, зберігається високий рівень концентрації залучених ресурсів за найбільшими контрагентами, що може посилити чутливість Банку до окремих фінансових ризиків.

Діяльність ПАТ «ПФБ» в аналізованому періоді була прибутковою. Показники ефективності основної діяльності підтримуються на достатньому рівні. В той же час, фінансовий результат є чутливим до зміни операційного середовища.

Підвищення рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі можливе у разі реєстрації банківської групи та покращення капіталізації Банку за збереження прийнятної якості основних фінансових показників. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПФБ», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та І півріччя 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua