Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+

07.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» обумовлений збереженням достатнього рівня показників капіталізації фінансової установи, про що свідчать достатнє фактичнє значення економічного нормативу адекватності капіталу. Варто зазначити, що обсяг як власного, так і регулярного капіталів зменшується на обсяг отриманих збитків як минулих, так і поточного років. В той же час, обсяг регулятивного капіталу відповідає вимогам регулятора, втім він лише частково покриває взяті на себе ризики. Банк дотримується регулятивних вимог, вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, але наявна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності.

Слід відмітити, що за аналізований період, якість наданих кредитів поступово погіршується, що призводить до збільшення обсягу простроченої заборгованості, але їх питома вага у клієнтському кредитному портфелі залишається низькою. В той же час, уразливість фінансової установи до кредитного ризику може посилитись внаслідок наявної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів. Разом з цим, упродовж аналізованого періоду відбулись зміни у структурі клієнтських коштів, що зумовлено відтоком коштів фізичних осіб, які були компенсовані залученням коштів суб’єктів господарювання переважно у вигляді депозитів, але статус ощадного банку зберігається за Банком. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. За результатами роботи у січні вересні 2015 року діяльність Банку не була прибутковою, а показники ефективності діяльності Банку залишаються на невисокому рівні. Втім на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збереження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та січень-вересень 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua