Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «МОТОР-БАНК» на рівні 4

16.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «МОТОР-БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений достатнім рівнем капіталізації Банку, про що свідчить достатнє фактичне значення економічного нормативу адекватності капіталу, але обсяг власного капіталу лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. ПАТ «МОТОР-БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні. Однак вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Зважаючи на те, що основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно залишками коштів на поточних рахунках юридичних осіб, що з одного боку є дешевим ресурсом, а з іншого – виникають розриви між активи та пасивами за строками до погашення в окремих зональних періодах, тому має місце чутливість Банку до ризику ліквідності. Але зазначене вище компенсується сталою частиною залишків на поточних рахунках клієнтів та підтримкою материнської компанії. Варто зазначити, що зазначена структура зобов’язань зумовлює значну концентрацію ресурсної бази Банку за основними кредиторами, що обмежує його фінансову гнучкість. Упродовж аналізованого періоду відбулось посилення залежності від фінансового стану основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику.

За результатами січня-вересня 2015 року діяльність Банку була прибутковою, а показники ефективності діяльності залишаються на високому рівні. Рейтингове агентство не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку та на думку «IBI-Rating», фінансова установа в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: реалізація окремих фінансових ризиків, зокрема погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «МОТОР-БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та січень-вересень 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua