Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БТА БАНК» на рівні 5

16.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БТА БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ «БТА БАНК» обумовлений збереженням високого рівня капіталізації Банку, при цьому капітал захищений нерухомістю, яка знаходиться у власності фінансової установи. ПАТ «БТА БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на високому рівні, у тому числі й за рахунок додаткового інвестування коштів у казначейські цінні папери, емітовані НБУ. Активи та зобов’язання Банку добре збалансовані за строками до погашення. Проте реалізація кредитного та ринкового ризиків може чинити тиск на ліквідність Банку. Однак, на думку Рейтингового агентства, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників.

Упродовж аналізованого півріччя спостерігається погіршення якості кредитів за категоріями ризику, але обсяг простроченої заборгованості майже не змінився. Разом з цим, значний обсяг коштів був спрямований Банком на формування резервів під надані кредити. Окрім цього, наявна залежність Банку від фінансового стану його основних позичальників підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основними джерелами ресурсної бази є кошти клієнтів, кошти власника з урахуванням статутного капіталу, а також кошти НБУ. Втім наявність концентрації ресурсної бази за основними кредиторами підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Також в нинішній ситуації, що склалася в країні, значний обсяг коштів фізичних осіб несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності внаслідок підвищення недовіри з боку населення до банківської системи. При цьому Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило претензій з боку клієнтів до роботи Банку.

Загалом протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. Банк і надалі працює в рамках Програми фінансового оздоровлення та успішно її виконує. Показники ефективності діяльності знизились внаслідок значних відрахувань до резервів через погіршення якості наданих кредитів.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, реалізація кредитного ризику через погіршення якості наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2011 2014 рр. та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua