Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «БМ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність)

28.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «БМ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності АТ «БМ БАНК». Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Ліквідність Банку залишається на достатньому рівні. Банк розміщує значний обсяг коштів на коррахунках в інших банківських установах, а обсяг високоліквідних активів значно перевищував обсяг поточних зобов’язань. В той же час, залежність ресурсної бази Банку від найбільших кредиторів залишається суттєвою, що може негативно позначитись на ліквідності Банку.

Рейтингове агентство оцінює якість активів АТ «БМ БАНК» як низьку частка негативно-класифікованих активів формує понад 40% активів. У свою чергу, значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищує чутливість Банку до кредитного ризику.

Діяльність АТ «БМ БАНК» упродовж січня-травня 2016 року була збитковою, а показники ефективності діяльності перебувають на низькому рівні. Однак Рейтингове агентство IBI-Rating відмічає підтримку власника шляхом залучення його коштів у вигляді міжбанківських довгострокових кредитів та субординованого боргу.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БМ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та 5 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua