Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» на рівні 4

05.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації Банку, що відповідає вимогам регулятора, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання. Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Однак з грудня 2014 року Банком порушується норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента через знецінення гривні.

Якість активів знаходиться на доброму рівні про що свідчить відсутність простроченої заборгованості. Однак, уразливість Банку до кредитного ризику посилюється внаслідок наявної значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Зважаючи на те, що в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» наявна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами уразливість Банку до ризику ліквідності підвищується. В той же час, внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників, вплив на чутливість фінансової установи до окремих фінансових ризиків може посилитись.

На думку IBI-Rating, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. За результатами роботи у січні-серпні 2015 року діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» хоча й зменшились, втім залишаються на достатньому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності Банку від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012- 2014 рр. та січень-вересень 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua