Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «Банк ¾» на рівні 4 (висока надійність)

21.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «Банк ¾» на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності ПАТ «Банк ¾». Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Ліквідність Банку залишається на прийнятному рівні. Банк розміщує значний обсяг коштів на коррахунках в інших банківських установах, а обсяг високоліквідних активів перевищував обсяг поточних зобов’язань майже вдвічі. Банк має позитивні дисбаланси між активами та пасивами в розрізі кінцевих термінів погашення, активне сальдо міжбанківських операцій та помірну залежність від коштів населення. В той же час, залежність ресурсної бази Банку від найбільших кредиторів залишається на високому рівні, що може негативно позначитись на ліквідності Банку.

Рейтингове агентство оцінює якість активів ПАТ «Банк ¾» як прийнятну: більша частина кредитного портфеля віднесена до І і II категорій якості, а обсяг простроченої заборгованості є незначним. У свою чергу, висока концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищує чутливість Банку до кредитного ризику.

В той же час, основний обсяг депозитів, які є ключовою складовою платних пасивів, залучено в національній валюті, а заміщення частини строкових депозитів населення коштами на поточних рахунках клієнтів сприятиме здешевленню вартості ресурсів.

Діяльність ПАТ «Банк ¾» в аналізованому періоді була прибутковою та підтримувалася за рахунок процентних та комісійних надходжень, а також в окремих періодах розформування резервів за активами. Беручи до уваги девальвацію гривні на початку 2015 року, Банк у 2015 році отримав значний обсяг збитків від переоцінки фінансових інструментів в торговому портфелі, та від переоцінки і продажу валюти.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «Банк ¾», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua