Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+

12.11.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлений достатнім рівнем капіталізації фінансової установи, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків, які Банк бере на себе. Разом з цим, він забезпечується у повному обсязі наявністю нерухомого майна у власності Банку. Однак, на думку IBI Rating, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власника, про що свідчить наявність значного обсягу коштів власника у структурі зобов’язань Банку.

Упродовж аналізованого півріччя спостерігається погіршення якості кредитів, що призвело до збільшення обсягу простроченої заборгованості та спрямування значного обсягу коштів на формування резервів під надані кредити. Однак клієнтський кредитний портфель залишається добре диверсифікованим за основними позичальниками. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників, що у тому числі зумовлено роботою Банку у більш ризикованому сегменті в умовах зниження реальних доходів населення. Наразі фактичні значення нормативів ліквідності Банку перебувають на достатньому рівні, ПАТ «БАНК ФОРВАРД» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Активи та зобов’язання Банку добре збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Однак реалізація кредитного та ринкового ризиків може чинити тиск на ліквідність Банку.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти власника та клієнтів. Кошти клієнтів формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, обсяг яких поступово знижується. Втім ресурсна база Банку та клієнтський депозитний портфель залишаються добре диверсифікованими за основними кредиторами та вкладниками відповідно. Рейтингове агентство «IBI Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. Показники ефективності діяльності знизились внаслідок значних відрахувань до резервів через погіршення якості наданих кредитів.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2014 рр., та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua