Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «АПЕКС БАНК» на рівні 4

11.09.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «АПЕКС БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений достатнім рівнем капіталізації Банку, про що свідчать достатнє фактичне значення економічного нормативу адекватності регулятивного капіталу. Варто зазначити, що обсяг власного капіталу нижче за статутний через значний обсяг отриманих збитків поточного року, на суму яких він зменшуються.

ПАТ «АПЕКС – БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на достатньому рівні, але у їх структури переважають залишки на корарахунках в інших банках. В той же час уразливість Банку до ризику ліквідності зростає при наявності концентрацій як клієнтського кредитного портфеля за основними позичальникам, так і ресурсної бази за основними кредиторами. Вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може також посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, що в нинішній ситуації в країні, несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності внаслідок підвищення недовіри з боку населення до банківської системи. В той же час варто зазначити, що Банк дотримується регулятивних вимог та вчасно виконує свої зобов’язання. Рейтингове агентство «IBI-Rating» не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку.

Крім того, на думку Рейтингового агентства, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить залучення коштів власника у вигляді субординованого боргу. Упродовж аналізованих 6 місяців відбулось посилення залежності від фінансового стану основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. У І кварталі діяльність Банку була прибутковою, однак у ІІ кварталі Банк отримав збиток, який зменшив обсяг раніше отриманого прибутку.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збереження збиткової діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «АПЕКС – БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2014 рр. та квартальна за І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua