Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на рівні 4

15.07.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів незначна, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Високі показники адекватності капіталу ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» свідчать про достатню капіталізацію, при цьому капітал Банку майже у повному обсязі покриває взяті ризики. Разом з тим, на думку «IBI-Rating», у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Однак вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження позитивних тенденцій в економіці країни. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Водночас частка високоліквідних активів в загальних активах Банку зберігається на низькому рівні. Рейтингове агентство не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Однак Банком не були виконані законодавчі вимоги щодо зміни власника Банку внаслідок чого Регулятором було зроблено застереження Банку та вимоги виправлення ситуації. Упродовж аналізованого періоду зберігається виключна залежність від фінансового стану декількох позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також, внаслідок наявної концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, підвищується чутливість Банку до ринкового ризику. Ресурсна база Банку формується коштами невеликої кількості клієнтів, що зумовлює залежність Банку від них та підвищує його уразливість до ризику ліквідності. За результатами січня – травня 2015 року діяльність Банку залишається прибутковою. Показники ефективності діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» залишаються на прийнятному рівні, в першу чергу за рахунок розміщення безкоштовних або дешевих ресурсів у доходні активи.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників за збереження доброї якості клієнтського кредитного портфеля; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів та підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua