Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

06.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» обумовлений прийнятною капіталізацією фінансової установи, що відповідає вимогам Регулятора, але його обсяг лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Разом з цим варто зазначити, що обсяг як власного, так і регулятивного капіталів нижчий за статутний через обсяг отриманих збитків минулих років, на суму яких вони зменшуються. Втім на думку «IBI-Rating», у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, що підтверджується у тому числі збільшенням акціонерами статутного капіталу на 15 млн. грн.

Упродовж аналізованого періоду відбулось погіршення якості наданих кредитів внаслідок чого обсяг та питома вага у структурі клієнтського кредитного портфеля простроченої кредитної заборгованості зросли. Разом з цим, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників, а також завдяки наявній виключній концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Незважаючи на те, що Банком внаслідок девальвації національної валюти порушується максимальне значення економічного нормативу кредитного ризику на одного контрагента, встановленого Регулятором, Рейтингове агентство не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку.

Фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, однак реалізація кредитного та ринкового ризиків може чинити тиск на ліквідність Банку. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, що в нинішній ситуації в країні, несе потенційну загрозу щодо погіршення ліквідності внаслідок підвищення недовіри з боку населення до банківської системи. В той же час уразливість Банку до ризику ліквідності зростає при наявності концентрації ресурсної бази за основними кредиторами. Діяльність Банку залишається прибутковою, але у травні та липні 2015 року Банком був отриманий збиток, що призвело до зниження раніше отриманого прибутку. Відповідно показники ефективності діяльності залишаються на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження залежності від позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, а також реалізація напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011 2014 рр. та січень вересень 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua