Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «БМ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність)

23.09.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «БМ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено прийнятними показниками капіталізації та ліквідності АТ «БМ БАНК», доброю диверсифікацією клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. В той же час, Рейтингове агентство зазначає залежність Банку від материнської структури та обмеження щодо нарощення капіталізації, що зумовлено застосуванням санкцій щодо окремих компаній Російської Федерації (в тому числі основного акціонера Банку).

Зберігається залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Обсяг простроченої заборгованості суттєво зріс. Також підвищується уразливість Банку до валютного ризику внаслідок значного обсягу валютних кредитів, виданих позичальникам, які не мають валютних надходжень.

Враховуючи формування значного обсягу резервів під заборгованість клієнтів за кредитами, діяльність Банку за підсумками І півріччя 2016 року була збитковою. Відповідно показники ефективності діяльності зберігаються на низькому рівні. В свою чергу, Рейтингове агентство IBI-Rating відмічає підтримку власника шляхом залучення його коштів у вигляді довгострокових міжбанківських кредитів та субординованого боргу.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БМ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за підсумками 2013-2015 рр. та І півріччя 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua