Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4

05.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації АТ «АРТЕМ-БАНК», але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Слід зазначити, що фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на доброму рівні, а обсяг високоліквідних активів перебуває на достатньому рівні, але має задовільну якість, оскільки на 40% формується залишками коштів на коррахунках в інших банках.

В той же час, уразливість Банку до кредитного ризику посилюється наявною виключною концентрацією клієнтського портфеля за основними позичальниками та наявною залежністю від фінансового стану емітентів, цінні папери яких перебувають у портфелі Банку.

Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, а наявність концентрації ресурсної бази за основними кредиторами підвищує уразливість АТ «АРТЕМ-БАНК» до ризику ліквідності. Спостерігається поступове збільшення обсягу простроченої заборгованості, що свідчить про погіршення фінансового стану окремих позичальників. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

За результатами січня вересня 2015 року діяльність Банку була прибутковою, а показники ефективності діяльності зросли й наразі перебувають на достатньому рівні. Рейтингове агентство не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку и на думку «IBI-Rating», фінансова установа в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників; зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних емітентів, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльность, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ–БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2014 рр. та січень-вересень 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua