Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АБ «Укргазбанк» на рівні 5+

22.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АБ «Укргазбанк» на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів АБ «Укргазбанк» обумовлено тим, що банківська установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, та має значний обсяг високоліквідних активів.

Активи та зобов’язання збалансовані за строками до погашення належним чином. В той же час, концентрація активів у розрізі окремих контрагентів, а також значна частка неробочих кредитів підвищує чутливість Установи до окремих фінансових ризиків та чинить тиск на її ліквідність. Капіталізація Банку залишається достатньою, а якість капіталу доброю.

Впродовж аналізованого періоду АБ «Укргазбанк» значно збільшив інвестиції в високоліквідні інструменти з фіксованою доходністю (депозитні сертифікати НБУ та ОВДП). В той же час, в структурі наданих кредитів та портфеля корпоративних цінних паперів значною залишається частка проблемних активів. Окрім того, концентрація наданих кредитів за окремими позичальниками залишається значною, що підвищує чутливість Банку до кредитного ризику. У разі подальшого погіршення ситуації в економіці Рейтингове агентство не виключає зниження ліквідності забезпечення за наданими Банком кредитами та зростання потенційних втрат Банку за наданими кредитами та фінансовими інвестиціями.

Якість ресурсної бази АБ «Укргазбанк» висока – основними складовими ресурсів є капітал, кошти клієнтів (в т.ч. держсектору). При цьому, останні є досить диверсифікованими як за валютами, так і за окремими кредиторами (вкладниками). За результатами 2015 року та І кварталу 2016 року діяльність АБ «Укргазбанк» була прибутковою.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АБ «Укргазбанк», в тому числі: фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua