Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Тернополя на рівні invВВВ

03.12.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості міста Тернополя на рівні invВВВ (достатня інвестиційна привабливість).

Підтверджений рівень рейтингу інвестиційної привабливості м. Тернополя обумовлений його значенням як регіонального центру. Вдале географічне положення, природно-кліматичні умови за існуючого лояльного екологічного законодавства та відсутності суттєвих екологічних проблем створюють додаткові можливості для інвесторів.

Результати виборів в м. Тернопіль засвідчили підтримку дій місцевої влади з боку мешканців. Впровадження заходів з підвищення рівня управлінської культури в місті та із покращення інвестиційного клімату, поряд з координацією дій представників місцевої влади при вирішенні ключових питань життєдіяльності міста, створюють значний потенціал для зростання показників економічного розвитку в ряді секторів економіки. Однак ці можливості обмежуються проблемами інфраструктурного характеру, пов’язаними зі зношеністю більшості об‘єктів, частину з яких в перспективі планується модернізувати.

В І півріччі 2015 року порівняно із попереднім роком активність іноземних інвесторів в місті, як і в цілому по країні, продовжувала уповільнюватись, що супроводжувалось відтоком прямих іноземних інвестицій. Натомість, продовжували збільшуватись обсяги освоєних капітальних інвестицій та реалізації промислової продукції, у т. ч. на експорт. При цьому, обсяг капіталовкладень у розрахунку на одного мешканця є дещо нижчим, ніж в середньому по країні, а за іноземними інвестиціями – суттєво поступається.

За низького боргового навантаження на місцевий бюджет можливості міста брати участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів обмежені недостатнім розвитком фінансових інституцій та відсутністю суттєвих важелів надання пільг для інвесторів. Разом з тим місто має позитивний досвід співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та своєчасно виконує боргові зобов’язання.

Місту притаманна гарна забезпеченість закладами охорони здоров’я, освіти та культури, а також наявність об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини. Існує потенціал до збільшення кількості міських жителів за рахунок притоку населення з регіонів, а також має місце позитивний природний приріст.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, зростання більшості показників соціально-економічного розвитку до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернопіль, у тому числі: річна казначейська звітність за І півріччя 2015 року, показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста за І півріччя та плани, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua