Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на рівні uaВВВ

20.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на рівні uaВВВ, прогноз рейтингу «стабільний».

Підтверджений рівень рейтингу Страховика обумовлений високими показниками ефективності діяльності, а також прийнятною структурою активів та пасивів. Втім у страховому портфелі зберігається наявна концентрація за основними страхувальниками. Має місце чутливість страховика до ринкового ризику внаслідок значного обсягу цінних паперів, вартість яких може коливатись на фондовому ринку. Також Рейтингове агентство відмічає відсутність боргового навантаження, прибуткову діяльність та низьке значення комбінованого показника збитковості.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення статутного капіталу страхової компанії, зниження концентрації страхового портфеля, підвищення питомої ваги високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлено страхові резерви. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової компанії, зростання залежності діяльності компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності компанії та її фінансових показників.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2014 рр., та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua