Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні uaBBB+

18.01.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні uaВВВ+, зі збереженням прогнозу «у розвитку».

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» обумовлено збереженням достатніх показників капіталізації Банку. Разом з тим Рейтингове агентство відмічає чутливість Банку до кредитних ризиків через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також зберігається суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Разом з цим, слід зазначити не відповідність активів та зобов’язань за строками до погашення, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку не була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на невисокому рівні. Водночас Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та 9 місяців 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua