Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР-БАНК» на рівні uaBBB- та змінило прогноз рейтингу на «позитивний»

17.06.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» на рівні uaBBB- , прогноз рейтингу змінено з «стабільного» на «позитивний».

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР-БАНК» та зміна прогнозу обумовлено збереженням високих показників капіталізації, збалансованістю активів та пасивів за строками до погашення, а також високими фактичними значеннями нормативів ліквідності, що значно перевищують мінімальні допустимі значення, встановленні НБУ, в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку. В той же час зберігається чутливість Банку до кредитного ризику через виключну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також має місце суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Варто зазначити, що залежність Банку від найбільших контрагентів як у структурі активів, так й у ресурсній базі зумовлено специфікою діяльності пов’язаних з Банком компаній. Крім цього спостерігається підвищення уразливості Банку до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні.

Протягом аналізованого періоду діяльність ПАТ «МОТОР-БАНК» залишається прибутковою, а показники ефективності діяльності залишаються високими. Укріплення ринкових позицій Банку, в умовах підвищення конкуренції обмежується слабким розвитком регіональної мережі.

IBI-Rating наразі вбачає позитивні зміни в діяльності Банку та його фінансових показників (підвищення прибутковості, зростання показників ефективності діяльності), що разом із покращенням якості активів та диверсифікації ресурсної бази, може призвести до перегляду рівня рейтингу. Зниження кредитного рейтингу або зміна прогнозу рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «МОТОР-БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua