Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA- зі збереженням прогнозу рейтингу «у розвитку»

01.12.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні uaA-, прогноз рейтингу «у розвитку».

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
здійснює діяльність на банківському ринку з липня 1993 року. За класифікацією Національного банку України Банк віднесено до І групи банків (банки, частка активів яких більше 0,5% активів банківської системи) та посідає 21 місце за розміром активів серед 100 платоспроможних банків України. 100% істотної участі в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» належить Віктору Пінчуку. Регіональна мережа Банку представлена 42 відділеннями у 10 областях України. Банк має досить велику клієнтську базу, а також розвинену інфраструктуру обслуговування карткового бізнесу. Банк є одним з банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат компенсації клієнтам неплатоспроможних фінансових установ – за два роки Банк виплатив компенсації клієнтам понад десяти збанкрутілих фінансових установ.

Підтвердження кредитного рейтингу обумовлено фінансовою підтримкою з боку власника Банку у вигляді внесків до статутного капіталу, прийнятною диверсифікацією ресурсної бази, а також наявністю розвиненої регіональної мережі та картковим бізнесом, що сприяє нарощуванню клієнтської бази та зміцненню позицій на банківському ринку. В свою чергу, Рейтингове агентство зазначає збереження значної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, високу частку простроченої заборгованості за кредитами клієнтів, а також недостатню збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. Разом з цим, слід зазначити, що Банк має значний обсяг достатньо стабільних коштів, залучених від компаній, що визнаються пов’язаними з Банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності Банку. До того ж Рейтингове агентство позитивно оцінює факт дострокового погашення стабілізаційного кредиту, який було залучено в березні минулого року від НБУ.

Протягом 9 місяців 2016 року діяльність ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» була збитковою внаслідок спрямування значного обсягу коштів на формування резервів під активні операції, однак показники ефективності діяльності відповідають затвердженому НБУ Плану заходів щодо усунення порушень економічних нормативів Банку, згідно з яким планується вихід на прибуткову діяльність у 2017 році. В ІІІ кварталі Банк отримав прибуток у розмірі 53,5 млн. грн.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня кредитного рейтингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у короткостроковій перспективі. На рівень кредитного рейтингу можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через можливе погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення чутливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від Банку, в тому числі: річна фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 9 міс. 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua