Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг облігацій «Медвинське хлібоприймальне підприємство» серії A на рівні uaBBB-

19.10.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу відсоткових облігацій серії A емітента ТОВ «Медвинське хлібоприймальне підприємство» на рівні uaBBB-, прогноз «стабільний».

ТОВ «Медвинське хлібоприймальне підприємство» має у власності елеватори у Київській області і надає послуги по прийманню, очистці, сушці, зберіганню, відвантаженню сільськогосподарської продукції. Діяльність Емітента залежить від стану сільськогосподарської галузі, якій притаманна висока чутливість до впливу факторів, таких як природно-кліматичні умови, державне регулювання. Протягом січня-червня 2015 року Емітент суттєво наростив обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, за рахунок чого обсяг чистого доходу збільшився до 27,2 млн. грн., проти 2,1 млн. грн. за аналогічний період попереднього року. Діяльність ТОВ «Медвинське хлібоприймальне підприємство» за підсумками 6 міс. 2015 року була прибутковою – чистий прибуток склав 1,2 млн. грн., на відміну від 812 тис. грн. чистого збитку за аналогічний період попереднього року. Рентабельність продажів за результатами січня-червня 2015 року склала 4,6%. Емісія облігацій номінальною вартістю 25 млн. грн. з метою фінансування придбання сировини та матеріалів, а також оновлення обладнання та механізмів, як і очікувалось, вплинула на рівень боргове навантаження Емітента, який, разом з тим, Рейтингове агентство оцінює як прийнятний.

Позитивно на рівень кредитного рейтингу може вплинути: зростання фінансових результатів за одночасного покращення показників ефективності діяльності та збереження низького рівня боргового навантаження Негативно на рівень кредитного рейтингу може вплинути: невиконання боргових зобов’язань, зниження фінансових результатів та показників ефективності діяльності, суттєве зростання рівня боргового навантаження, погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «Медвинське хлібоприймальне підприємство», в тому числі: фінансова звітність за 2012 2014 рр. та 6 міс. 2015 року, параметри випуску облігацій серії А, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua