Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Вінниці на рівні uaBBB

16.11.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниця на рівні uaBBB, зі збереження прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниця обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем прямого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток м. Вінниця у І півріччі 205 року перебував під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на міграційний відтік населення, скорочення обсягів інвестування та іноземних інвестицій, продемонструвало зростання обсягів реалізації промислової продукції в грошовому виразі, експорту продукції, внутрішнього товарообороту та введення в експлуатацію житла.

Заходи із децентралізації бюджетних відносин та делегування містам повноважень щодо збору окремих державних податків, зборів дозволили м. Вінниця збільшити на 50% порівняно із аналогічним періодом минулого року обсяги податкових надходжень, а надходження до бюджету - на 17%. При чому, збільшення надходжень відбулось за більшістю статей.

В поточному році за рахунок земель сільських рад Вінницького району місто більш ніж в половину збільшило свої площі, що надає йому додаткові можливості щодо розвитку господарського комплексу та щодо збільшення надходжень до бюджету.

Показник бюджетної забезпеченості міста залишається наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Деякі показники соціально-економічного розвитку Вінниці знаходиться на рівні, нижчому за середній по країні, що додатково обмежує доходну частину бюджету міста. Містом, зважаючи на високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, здійснюються значні капіталовкладення у місцеву інфраструктуру, що призводить до зростання боргового навантаження та консолідованого боргу міста з урахуванням зобов‘язань комунальних підприємств.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за І півріччя 2015 року, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua