Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Вінниці на рівні uaА- зі зміною прогнозу на «позитивний»

29.12.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaА- зі зміною прогнозу із «стабільний» на «позитивний».

Зміна прогнозу зумовлена тривалою динамікою зростання ключових показників соціально-економічного розвитку міста та перевищення більшості з них над середніми значеннями по країні у розрахунку на одного мешканця, а також очікуванням продовження такої тенденції у середньостроковій перспективі.

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем консолідованого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток міського господарства Вінниці у І півріччі 2016 року продовжував знаходитись під тиском політичної нестабільності в Україні. За цього процесу в місті, на тлі зростання середньомісячної заробітної плати, спостерігалось збільшення заборгованості із її виплати та скорочення чисельності наявного населення. В зазначених умовах економічний комплекс міста продовжує демонструвати поступове відновлення: темпи реалізації промислової продукції, освоєння капітальних та прямих іноземних інвестицій, введення в експлуатацію житла, експорту продукції перевищили або дорівнювали середнім значенням по країні.

Зазначена тенденція, заходи з децентралізації, а також розширення кола платників податків, зборів до місцевого бюджету за рахунок приєднаних до міста у 2015 році територій, дозволили місту і надалі збільшувати доходну частину бюджету, покращити диверсифікацію надходжень до нього та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами І півріччя 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Вінниці зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року на 40,1% та становив 1 393,0 млн. грн., з них власні надходження збільшились в 1,6 рази до 725,7 млн. грн. Цьому сприяло зростання податкових (+60,4%) та неподаткових надходжень (+205,5%), а також офіційних трансфертів (+25,6%). Отримані доходи бюджету позволили профінансувати поточні видатки, а також в 2,2 рази до 203,7 млн. грн. збільшити асигнування на здійснення капітальних видатків.

Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 85,0 млн. грн., що на 4,0% більше за показник аналогічного періоду 2015 року. Показник загальної ліквідності бюджету зріс в 2,7 рази та на 01.07.2016 р. становив 22,0%, що є високим значенням.

Місто продовжувало співпрацювати з фінансовими інституціями у т. ч. міжнародними та розраховуватись за кредитами, які спрямовуються на розвиток міської інфраструктури. Консолідований борг міста протягом І півріччя 2016 року зменшився на 0,8% та на 01.07.2016 р. становив 119,8 млн. грн., його співвідношення до доходної частини бюджету на 2016 рік (без урахування трансфертів) зменшилось на 2,7 п. п. та на 01.07.2016 р. становило 9,2%, що є прийнятним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: казначейська звітність, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2016 рік, статистичні данні, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua